Home Page Image

 

 

WEDSTRIJDEN Reglement ... hoe werkt het?

Op deze pagina vindt u informatie over hoe er ongeveer op een wedstrijd te werk wordt gegaan.
Zowel in Nederland als daarbuiten zijn vele verschillende dansbonden. Wij zijn met de dansschool bij de NVAD en ANDOS aangesloten.
In onderstaande tekst gaan we daarom uit van de spelregels die gelden bij de ANDOS.

Inschrijven

Als u wilt meedoen met een wedstrijd kunt u zich aan de hand van onze wedstrijdagenda bij ons voor één of meerdere wedstrijden opgeven. Dansleraren schrijven dan zelf hun deelnemende dansparen in bij het wedstrijdsecretariaat of zij geven hun teamcaptain toestemming om dit te doen. Onze vaste teamcaptain is Dave.

Groepen

Op de wedstrijden wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen o.m. naar leeftijd en behaald niveau:


Kinderklasse

kinderen

6 t/m 13 jaar *

3 dansen per discipline *

Beginnersklasse

beginners

ongeacht de leeftijd! Iedereen die voor de eerste keer meedoet

engelse wals, quickstep, cha-cha

Hobbyklasse

scholieren

14 t/m 18 jaar *

3 dansen per discipline

junioren

19 t/m 30 jaar *

3 dansen per discipline

middle-age

31 t/m 44 jaar *

3 dansen per discipline

senioren

45 jaar en ouder *

3 dansen per discipline

Sportklasse

junioren

16 t/m 30 jaar
met minimaal 15 promotiepunten

4 dansen per discipline

middle-age

31 t/m 44 jaar
met minimaal 15 promotiepunten

4 dansen per discipline

senioren

45 jaar en ouder
met minimaal 15 promotiepunten

4 dansen per discipline

Hoofdklasse

junioren

16 t/m 30 jaar met minimaal 15 promotiepunten in de sportklasse

5 dansen per discipline

middle-age

31 t/m 44 jaar
met minimaal 15 promotiepunten

5 dansen per discipline

senioren

35 jaar en ouder met minimaal 15 promotiepunten in de sportklasse

5 dansen per discipline

 
*
Ongeacht de huidige dansgraad (brons, zilver, ster, goud enz.)

* Disciplines zijn Standard en Latin

Voorbeeld:
bent u 35 jaar en danst u in de zilvergraad dan zult u in de middle-age groep worden ingedeeld.
Bij de leeftijd gaat men in principe uit van de leeftijd van de heer of de oudste van het paar wanneer het om een danspaar van éénzelfde geslacht gaat.
U komt dan - als u nog niet gepromoveerd bent - uit in de hobbyklasse.
Het dansen

Jury

De juryleden op de ANDOS wedstrijden zijn uitsluitend volledig gediplomeerde dansleraren en moeten zij in het bezit zijn van een jurylicentie.

Waar wordt op gejureerd?
Hieronder staan alle beoordelingscriteria, dus hetgeen waarop gelet wordt door de jury tijdens de wedstrijden onder te verdelen in algemene items en referentiekaders:


Algemeen

 

Muzikaliteit 20%

 

A Kwaliteit 60%:

Techniek 20%

 

 

Karakter 20%

 

 

 

Choreografie 10%

 

B Uiterlijke Vertoning 40%:

Charisma 20%

 

 

Presentatie 10%

 

 

 

Standard (Ballroom)

Latin-American

 

in de maat dansen

in de maat dansen

 

aangesloten dansen

afmaken van de beweging (door zichtbaar de hak aan de vloer zetten)

 

gezamenlijke top

contact (danspaar moet te allen tijde een eenheid vormen)

Referentiekaders

correct voetenwerk

niet geforceerd bewegen

 

rechts houden van de partner

het overheersen van de leider (heer)

 

niet geforceerd bewegen

correct voetenwerk

 

 

een mooie beheerste top / sierlijkheid van armbewegingen

Juryleden dienen dansparen die correct in de maat dansen altijd hoger te plaatsen dan paren die uit de maat zijn. Een paar dat meer dan 50% van de danstijd *uit de maat is* wordt geacht uit de maat te zijn geweest. Maatfouten herstellen is toegestaan, met inachtneming van de vorige zin;
Indien het bestuur wenst, kan er een juryvoorzitter worden benoemd die per jury opdrachten kan verstrekken;
Met inachtneming van bovenstaande punten is een jury voorts vrij te beoordelen waarop zij hun beoordeling wensen te staven.
Diskwalificatie!
Volgens de regels van de EADO en de ANDOS zal een danspaar worden gediskwalificeerd voor de desbetreffende dans indien:

- het paar niet op de vloer is als de muziek begint
- het paar van de vloer af gaat, of stopt met dansen vóórdat de muziek geeindigd is
- het paar de dansvloer doorkruist (over de middellijn gaat), dit geldt bij de standard/ballroomdansen
- het paar tegen de dansrichting in danst (behalve in de standaardfiguren waarin dit voorkomt)
- het paar één of meerdere andere paren opzettelijk hindert of aanraakt.
Durk Beijert, voorzitter wedstrijdsecretariaat ANDOS


Voorronde


De eerste keer danst u de voorronde, eerst voor de Ballroom/standard en nadat deze geheel (met finale) is afgesloten de voorronde voor de Latin. De aanwezige juryleden (meestal 3, op grotere wedstrijden vaak 4 á 5) bepalen tijdens de voorronde in welke wedstrijdklasse u in de finale mag dansen. Bij de kinder- en hobbyklasse wordt na de voorronde per leeftijdsgroep onderscheid gemaakt in:

  • M-niveau   
  • A-niveau   
  • B-niveau   

Indien er 9 paren of minder deelnemen zal de beoordeling geen indeling op niveau tot gevolg hebben en wordt er gewerkt volgens de kwalificatieronde (zie onder).
Indien er meer dan 9, doch minder dan 20 paren deelnemen zal de beoordeling van de jury tot gevolg hebben dat de paren gelijktijdig worden verdeeld over de 2 niveaus M (Hoog) en A (Laag).

Indien er 20 of meer paren deelnemen dan worden de paren verdeeld over 3 niveaus: B (Laag), A (Midden) en M (Hoog).
De jury beoordeelt de paren met het geven van een cijfer waarbij de jury als codering voor de beoordeling hanteert:

  • cijfer 1: doorplaatsen
  • cijfer 3: twijfel
  • cijfer 5: niet doorplaatsen

De paren met de minste puntentotalen komen in hoog (M), zij met de meeste punten in laag (B) en de rest in midden (A). De M finale zal zoveel mogelijk uit 6 paren bestaan. De overige paren zullen naar evenredigheid respectievelijk over de A en B klassen verdeeld worden.

Na het dansen van de voorronde wordt de indeling op niveau via de opgehangen uitslagformulieren bekendgemaakt.


Kwalificatieronde of 2de ronde

Vanaf deze ronde krijgt de wedstrijd het karakter van een afvalsysteem. In deze ronde dienen de paren voldoende *crossen* te behalen om doorgeplaatst te worden naar een halve finale of een finale, d.w.z. in deze ronde geeft de jury geen 1, 3 of 5 punten maar kruisen aan welke paren doorgaan naar de halve finale of naar de hele finale.
Dus doen er bijv. 8 paren mee in deze ronde dan kunnen er maar 6 doorgecrosst worden naar de volgende ronde.
Bij de finale ronde wordt er geplaatst door de jury van 1 t/m 6. Dit geldt dan voor elk niveau zowel B, A als M.
.

Finale

In de finale danst u in uw behaalde klasse pas voor de uiteindelijke plaatsing.
U moet proberen om zo min mogelijk punten te behalen. Hoe lager uw totale score is, hoe beter u gedanst heeft. Het paar dat de eerste plaats haalt (op M-niveau) heeft dus de laagste puntenscore.

Behaalt u een derde, tweede of eerste plaats op M-niveau dan kunt u - afhankelijk van het aantal paren waar u tegen hebt moeten dansen - promotiepunten halen. Dat kunnen - afhankelijk van een aantal faktoren - 1, 2, 3 of 5 punten zijn.
Zodra u een totaal van 15 promotiepunten hebt behaald, wordt u gepromoveerd naar de sportklasse.
Op de wedstrijden als de EK en NK (Europees en Nederlandse Kampioenschappen) wordt u bij een behaalde eerste plaats in de M-klasse meteen naar de sportklasse gepromoveerd.

LET OP! Bij "tweemaal" finale tellen de beide finales niet even zwaar, doch telt de 2de finale 2 x mee.

Sportklasse en Kampioenklasse

Zodra u gepromoveerd bent naar de sportklasse dient u bij één van de volgende wedstrijden op de dansvloer in officiële danskleding te verschijnen. U mag na het behalen van de sportklasse op officiële wedstrijden nog maximaal tweemaal in nette uitgaanskleding dansen.

Zodra u in de sportklasse wederom 15 promotiepunten hebt vergaard, wordt u gepromoveerd naar de kampioen- of hoofdklasse.

Tenslotte

U doet alleen de dansen die u (deels) geleerd hebt. De Slowfox, Weense Wals, Samba en Paso Doble worden alleen in de sportklasse en hoofdklasse gedanst.
De volgorde van de dansen op een wedstrijd:


Standaard/Ballroom:

Latin American:

Engelse Wals

Samba

Tango

Cha Cha

Slowfox

Rumba

Weense Wals

Paso Doble

Quickstep

Jive 

Startboekje

U kunt bij uw teamcaptain een startboekje aanvragen. Zorgt u dan voor een pasfoto van u en uw partner. De volgende wedstrijd kunt u het boekje afhalen bij het wedstrijdsecretariaat of bij uw teamcaptain. Het voordeel is dat alle behaalde plaatsen en promotiepunten per wedstrijd voor u worden bijgehouden. U dient er wel voor te zorgen het boekje altijd op een wedstrijd bij u te hebben en deze vooraf in te leveren.

LET OP! Startboekjes zijn verplicht om in de sportklasse of kampioensklasse uit te kunnen komen.
Het boekje moet op elke wedstrijd waar aan wordt deelgenomen afgetekend worden door het wedstrijdsecretariaat

 

 
 
   
  Webdesign by: Jordy Waterman